SCHANNEL

   CHƯƠNG TRÌNH

   MẠNG XÃ HỘI

    LIÊN LẠC


Với tên bắt đầu bằng chữ S như hình dáng của nước Việt Nam, SCHANNEL là một đài truyền hình Việt ngữ, phát hình 24/24 từ tiều bang nam California. Đài đến với khán thính giả địa phương, trên băng tầng 54.4 và đến khán giả khắp thế giới kể cả Việt Nam qua set top box Networks Avenue hoặc trên thiệt bị di động.
b4
SCHANNEL 54.4 phát hình 7 ngày một tuần và 24 giờ, với những chương trình lành mạnh như giải trí, văn nghệ, phim ảnh, thiếu nhi, giáo dục, sinh hoạt cộng đồng, thể thao và tin tức sáng chiều qua nhiều xướng ngôn viên nam nữ thiện nghệ và duyên dán của đài

Đài truyền hình SCHANNEL 54.4 có mặt trên những Mạng xã hội như Facebook, Twitter, v.v..
Dùng những Mạng xã hội social media, bổn đài sẽ tiện tương tác  hoặc cập nhật cấp thời cùng nhận đón bình luận từ quý vị kháng thính giả gần xa

bb4
Tất cả thắc mắc về chương trình của SCHANNEL 54.4 hoặc câu hỏi vầ những hình thức dịch vụ quảng cáo, talk show, infomercial, xin quý vị liên lạc  bằng cách điền qua điện thư   tại đây…