Đài Schannel vừa trở lại với khán thính giả, từ hôm thứ Hai 3 tháng 8 2015, trên băng tầng 56.6. Muốn biết thêm chi tiết, kính mời quý vị theo dõi trang Facebook của đài tại https://www.facebook.com/SchannelTV


SCHANNEL CHƯƠNG TRÌNH MẠNG XÃ HỘI LIÊN LẠC
Với tên bắt đầu bằng chữ S như hình dáng của nước Việt Nam, SCHANNEL là một đài truyền hình Việt ngữ, phát hình 24/24 từ tiều bang nam California. Đài đến với khán thính giả địa phương, trên băng tần 56.6 và đến khán giả khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, qua set top box Networks Avenue hoặc trên thiệt bị di động. SCHANNEL 56.6 phát hình 7 ngày một tuần và trên 24 giờ mỗi ngày, với những chương trình lành mạnh như giải trí, văn nghệ, phim ảnh, thiếu nhi, giáo dục, sinh hoạt cộng đồng, thể thao và tin tức sáng chiều qua nhiều xướng ngôn viên nam nữ thiện nghệ và duyên dáng của đài Đài truyền hình SCHANNEL 56.6 có mặt trên những Mạng xã hội như Facebook, Twitter, v.v..Dùng những Mạng xã hội social media, bổn đài sẽ tiện tương tác,hoặc cập nhật cấp thời cùng nhận đón bình luận từ quý vị khán thính giả gần xa Tất cả thắc mắc về chương trình của SCHANNEL 56.6 hoặc câu hỏi vầ những hình thức dịch vụ quảng cáo, talk show, infomercial, xin quý vị liên lạc qua số điện thoại 714-839-3588 hoặc bằng cách điền qua điện thư,tại đây…Digital CH32 (Virtual Channel 56) Transmission Frequency is 581 MHz.
Symbol rate is 10.76 MHz (ATSC standard for 8VSB transmission).

   Networksavenue"

 Chương Trình Hàng Tuần

Schannelschedule